Sekce

Sekce pediatrické obezitologie

Rekapitulace činnosti výboru SPO v předchozím období

 • Příprava a publikace Doporučeného postupu prevence a léčby obezity u dětí – 2011, (Verlag Dashofer)
 • Výukový materiál IPVZ – Obezita v dětském věku, 2012
 • Seminář ČLK, říjen 2010 – Obezita v dětském věku
 • Klinické semináře na téma dětské obezity – Endokrinologický ústav – průběžně (3-4×)
 • Podpora celostátního antropologického výzkumu
 • Příprava a organizace konferencí „výživa a obezita v teorii a praxi“ – organizátor: prim. Tláskal, prim. Boženský, Společnost pro výživu, každoročně

Koncepce programu činnosti výboru ČPS na další období (2015–2018)

 • Dokončení přípravy koncepce péče o obézní děti/dospívající (návrh organizace systému pracovišť, který by měl odpovídat navržené organizaci péče o obézní dospělé a respektoval by specifika péče o nemocné v dětském věku
  Stav: navrhovaná koncepce – diskutovány připomínky ČPS a OSPDL, po zpracování připomínek bude návrh předložen výboru ČOS,
 • Podpora snahy o zajištění celostátního antropologického výzkumu
 • Příprava a organizace kurzu dětské obezitologie COTF dne 6. 5. 2015 (Aldhoon, Zamrazilová)
 • Organizace a podpora konferencí „Výživa a obezita v teorii a praxi“, které se budou v následujících letech konat v Poděbradech (Tláskal, Boženský)
 • Organizace kurzů a klinických seminářů pro dětské obezitology a praktické lékaře (např. v rámci seminářů ČLK apod.)
 • Spolupráce s „Forem prevence dětské nadváhy a obezity“ a podpora jeho činnosti

Volby výboru Sekce pediatrické obezitologie ČOS

Dne 17. 10. 2014 proběhly volby výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP na období 2015 – 2018.

Zvoleni byli

 • Irena Aldhoon Hainerová (Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha),
 • Jan Boženský (dětské odd., Vítkovická nemocnice),
 • Jana Divoká (STOB),
 • Dalibor Pastucha (lázně Teplice nad Bečvou),
 • Petr Tláskal (Dětská poliklinika, FN Motol, Praha),
 • Hana Zamrazilová (Endokrinologický ústav, Praha)

Předsedkyní sekce byla zvolena Jitka Kytnarová (Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha)

V Praze dne 30.4.2015

Za výbor SPO MUDr. Jitka Kytnarová

Ustanovení sekce pediatrické obezitologie

Ustanovena 15. 10. 2010 jako součást České obezitologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP. Předsedkyní sekce byla zvolena Jitka Kytnarová (Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha), členy výboru jsou Jan Boženský (dětské odd., Vítkovická nemocnice), Petr Tláskal (Dětská poliklinika, FN Motol, Praha), Bohuslav Procházka (praktický lékař pro děti a dorost, Kutná Hora), Irena Aldhoon Hainerová (Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha), Hana Zamrazilová (Endokrinologický ústav, Praha), Ivana Plášilová (Endokrinologická ambulance Pardubice).

Pro členství v Sekci pediatrické obezitologie stačí být členem jen jedné z uvedených odborných společností. Zájemci se mohou hlásit spolu s uvedením kontaktní adresy pracoviště, e-mailu a telefonického spojení MUDr. Jitce Kytnarové (e-mail: jkytn@lf1.cuni.cz).

V Praze dne 12. 11. 2010

MUDr. Jitka Kytnarová