Členství v České obezitologické společnosti

Přihlášku za člena České obezitologické společnosti najdete zde. Po stažení a vyplnění zašlete na níže uvedenou adresu členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Vyplňte, prosím, svůj e-mail, přecházíme na el. kontakt se členy.

Podmínky členství ve společnostech ČLS JEP

"Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Výbor organizační složky ... též stanoví výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně. Výbor organizační složky může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP."

Výše členských příspěvku je od roku 2013 je pro řádné členy ČOS 300 Kč + příspěvek ČLS JEP ve výši 300 Kč ročně. Údaje pro uhrazení členských příspěvků zasílá v únoru každého roku členská evidence ČLS JEP (cle@cls.cz, tel 224 266 216). Členové ČOS se bez dalších příspěvků mohou stát členy sekcí. Informace o přihláškách do sekcí naleznete na příslušné stránce tohoto webu.

Informace o identifikačních kartách všech členů ČLS JEP + žádost o digitální foto naleznete zde.