email@obesitas.cz

Psychologická sekce

Poslání

Cílem naší sekce je vytvoření společného fóra klinických psychologů, psychoterapeutů a ostatních odborníků, kteří se zajímají o problematiku obezity.

 • Základním programem tohoto fóra je důkladné zmapování možností léčby obezity psychologickými prostředky a následné hledání efektivních postupů, jak tyto poznatky uplatnit v praxi.
 • V rámci naší činnosti plánujeme organizaci a realizaci vzdělávacích programů s tématem psychologické péče v obezitologii a bariatrii.
 • Perspektivně plánujeme zařazení kurzů s psychologickou tématikou v obezitologii do systému postgraduálního vzdělávání.
Stát se členem

Vedení

PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D.

PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D.

Předseda
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255 725 110-1
E-mail: jitka.herlesova@obklinika.cz

Členové výboru

PhDr. Martin Wagenknecht

Místopředseda
Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity
Endokrinologický ústav, Praha

PhDr. Veronika Koch Ondrová

Ambulance klinické psychologie,
Dětská léčebna Křetín, Křetín, Nemocnice Blansko, Blansko

Kontakty

PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D.

PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D.

Předseda
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255 725 110-1
E-mail: jitka.herlesova@obklinika.cz

Členství

Podmínkami členství je získání odbornosti „psycholog" dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Psychologická sekce.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Psychologické sekce.

Stát se členem

Možnosti psychologické intervence v terapii obezity

 • Psychologické poradenství v oblasti motivace, režimu, zátěžových situací apod.
 • Systematická psychoterapie.
 • Skupinová psychoterapie.
 • Cílené vyšetření před bariatrickým výkonem a kontroly po něm.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

21 října

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

Zobrazit

23 října

Den zdraví pro obézní

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

Zobrazit

31 prosince

Obezitologie a bariatrie 2021

25.-26.11.2021 (dle situace - Olomouc nebo on-line)
Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace na webových stránkách 

 

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace v publikacích 

 • Herlesová J, Knappová D, Král P, Slabá Š, Staňková V, Wagenknecht M, Žmolíková J.: Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací. Praha: Axonite, 2013. ISBN 978-80-904899-6-7.   

 • Málková I, Málková H, Pávek M.: Já zhubnu – zdravě a natrvalo. Praha: Smart Press, 2017. ISBN 978-80-87049-91-4.  

 • Herlesová J.: Zlepšení kvality života po bariatrických operacích. In Fried M., Svačina Š. a kol., Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. Praha: Axonite, 2018. s. 125-130. ISBN 978-80-88046-15-8.  

 • Slabá Š.: Psychologie a obezita. In Zlatohlávek L. et al.  Klinická dietologie a výživa. 2. rozšířené vydání, Praha: Curent Media, 2019. s. 371-381. ISBN 978-80-88129-44-8.  

 • Wagenknecht M.: Role pacienta v léčbě obezity - psychologická léčba. In Kunešová M. et al. Základy obezitologie. Praha: Galén, 2016. s. 125–128. ISBN 9788074922176.  

 • Lorencová J, Riegel KD.: Diabetický distres a jeho diagnostika v diabetologické péči. DMEV, 2020, 3, s. 103-110.  

 • Riegel KD.: Psychologické aspekty péče o diabetika. Postgraduální medicína, 2018, 3, s. 277-284. ISSN 1212-4184