email@obesitas.cz

Psychologická sekce

Poslání

Cílem naší sekce je vytvoření společného fóra klinických psychologů, psychoterapeutů a ostatních odborníků, kteří se zajímají o problematiku obezity.

 • Základním programem tohoto fóra je důkladné zmapování možností léčby obezity psychologickými prostředky a následné hledání efektivních postupů, jak tyto poznatky uplatnit v praxi.
 • V rámci naší činnosti plánujeme organizaci a realizaci vzdělávacích programů s tématem psychologické péče v obezitologii a bariatrii.
 • Perspektivně plánujeme zařazení kurzů s psychologickou tématikou v obezitologii do systému postgraduálního vzdělávání.
Stát se členem

Vedení

Členové výboru

Kontakty

Členství

Podmínkami členství je získání odbornosti „psycholog" dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Psychologická sekce.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Psychologické sekce.

Stát se členem

Možnosti psychologické intervence v terapii obezity

 • Psychologické poradenství v oblasti motivace, režimu, zátěžových situací apod.
 • Systematická psychoterapie.
 • Skupinová psychoterapie.
 • Cílené vyšetření před bariatrickým výkonem a kontroly po něm.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

28 srpna

XXVI IFSO World Congress will be held in Naples, Italy from August 28 to September 1st 2023.

Zobrazit

30 srpna

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress, 30.8. – 1.9.2023, Neapol, Itálie

Zobrazit

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

13 října

9th Central European Congress on Obesity, 13. 10. – 14. 10. 2023

Web kongresu: https://www.cecon2023.org/

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace na webových stránkách 

 

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace v publikacích 

 • Herlesová J, Knappová D, Král P, Slabá Š, Staňková V, Wagenknecht M, Žmolíková J.: Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací. Praha: Axonite, 2013. ISBN 978-80-904899-6-7.   

 • Málková I, Málková H, Pávek M.: Já zhubnu – zdravě a natrvalo. Praha: Smart Press, 2017. ISBN 978-80-87049-91-4.  

 • Herlesová J.: Zlepšení kvality života po bariatrických operacích. In Fried M., Svačina Š. a kol., Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. Praha: Axonite, 2018. s. 125-130. ISBN 978-80-88046-15-8.  

 • Slabá Š.: Psychologie a obezita. In Zlatohlávek L. et al.  Klinická dietologie a výživa. 2. rozšířené vydání, Praha: Curent Media, 2019. s. 371-381. ISBN 978-80-88129-44-8.  

 • Wagenknecht M.: Role pacienta v léčbě obezity - psychologická léčba. In Kunešová M. et al. Základy obezitologie. Praha: Galén, 2016. s. 125–128. ISBN 9788074922176.  

 • Lorencová J, Riegel KD.: Diabetický distres a jeho diagnostika v diabetologické péči. DMEV, 2020, 3, s. 103-110.  

 • Riegel KD.: Psychologické aspekty péče o diabetika. Postgraduální medicína, 2018, 3, s. 277-284. ISSN 1212-4184