email@obesitas.cz

Sekce pediatrické obezitologie

Poslání

Prevalence a incidence obezity stoupá v důsledku sedavého způsobu života a stravy s nesprávným složením a s nadměrnou kalorickou hodnotou i v dětské populaci. Obezita nabyla charakteru celosvětové epidemie a stává se závažným problémem, kdy její komplikace výrazným způsobem ovlivňují zdravotní stav celé společnosti a podílí se na nárůstu počtu mnohých civilizačních nemocí.

Naše vize a cíle

  • Vytvářet odborná doporučení pro diagnostiku a terapii dětské nadváhy a obezity dle posledních poznatků a výsledků studií.
  • Aktivně se podílet na odborné edukaci zdravotnických specialistů i široké veřejnosti v oblasti dětské obezity.
  • Ve spolupráci s Českou obezitologickou společností JEP vytvářet a podporovat vhodné preventivní programy zaměřené na změnu životního stylu především dětské populace.
  • Propojovat skupiny odborníků, kteří se podílí na terapii či prevenci vzniku obezity tak, aby byly vytvořeny podmínky pro multidisciplinární přístup při řešení této problematiky.
Stát se členem

Vedení

MUDr. Jan Boženský

MUDr. Jan Boženský

Předseda
Dětské oddělení,
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, Ostrava
E-mail: jan.bozensky@vtn.agel.cz

Členové výboru

Kontakty

Členství

Podmínkou členství je členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Sekce pediatrické obezitologie.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Sekce pediatrické obezitologie.

Stát se členem

Možnosti intervence v terapii obezity

Ve snaze zlepšit systém péče o obézní děti je od roku 2020 platný zdravotnický výkon s názvem „Záchyt a sledování pacienta s obezitou" v ordinací praktického lékaře pro děti a dorost pro Praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD), který umožní vyhledávat, sledovat a léčit děti s nadváhou a obezitou v ambulanci PLDD. Tento výkon je součástí plánovaného třístupňového systému péče o obézní děti.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace týkající se problematiky výživy a obezity v dětském věku na webových stránkách