Česká obezitologická společnostČeská obezitologická společnostČeská obezitologická společnostČeská obezitologická společnost

Aktuality

 • 2015-05-25 – Kontrola internetové komunikace

  Prosím členy ČOS, kteří neobdrželi 16. a 17. dubna tr. emaily o akcích (zrušené symopozium v Prostějově, akce ve Fyziol. ústavu AV), aby poslali kontaktní mail na adresu petr.sucharda@lf1…

 • 2015-05-25 – Obezitologie & bariatrie 2016

  bude se konat 13. až 15. října 2016 v Táboře.

 • 2015-03-13 – Změna ve složení výboru

  MUDr. Dagmar Matějková rezignovala na členství ve výboru z pracovních důvodů. Členem výboru se stal MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.

… další aktuality

Nejbližší konference a akce

 • konference Dialogem ke zdraví
  18. 10. 2015–18. 10. 2015, bude upřesněno
 • Výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT)
  6. 11. 2015–8. 11. 2015, Charvátův sál, 3. interní klinika VFN, U Nemocnice 1, Praah 2
 • XVII. český a XII. česko-slovenský kongres spánkové medicíny
  19. 11. 2015–21. 11. 2015, hotel Clarion Zlatý Lev Liberec

… další konference a akce

Zápisy z výboru

Zápis ze schůze výboru České obezitologické společnosti 30. 3. 2015 v Praze si můžete přečíst zde.

Příští jednání:
Pondělí, 25. 5. 2015, 14.00, v knihovně 3. IK