Česká obezitologická společnostČeská obezitologická společnostČeská obezitologická společnostČeská obezitologická společnost

Aktuality

 • 2015-03-20 – Abstrakta O & B 2015

  Termín pro zaslání abstraktů na konferenci Obezitologie a Bariatrie 2015 byl prodloužen do 7. dubna 2015.

 • 2015-03-13 – Změna ve složení výboru

  MUDr. Dagmar Matějková rezignovala na členství ve výboru z pracovních důvodů. Členem výboru se stal MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.

 • 2015-02-24 – Tzv. dluh na členských příspěvcích

  Upozorňuji všechny členy, že tzv. dluh 50 Kč vznikl před rokem chybou ČLS JEP (složenka na nižší částku). Výbor ČOS doplacení nepožadoval a proti postupu ČLS JEP se ohrazuje.

… další aktuality

Nejbližší konference a akce

 • Setkání Psychologické sekce České obezitologické společnosti
  26. 5. 2015–26. 5. 2015, Johnson & Johnson, Karla Engliše 3201/6, Praha 5.
 • 20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders
  26. 8. 2015–29. 8. 2015, Hofburg Imperial Palace, Vídeň, Rakousko
 • Výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT)
  6. 11. 2015–8. 11. 2015, Charvátův sál, 3. interní klinika VFN, U Nemocnice 1, Praah 2

… další konference a akce

Zápisy z výboru

Zápis ze schůze výboru České obezitologické společnosti 30. 3. 2015 v Praze si můžete přečíst zde.

Příští jednání:
Pondělí, 25. 5. 2015, 14.00, v knihovně 3. IK