Stránky České obezitologické společnosti se připravují

Kontakty:

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. – předseda
docfried@obklinika.cz

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. – vědecký sekretář
Martin.matoulek@lf1.cuni.cz