Aktuality

  • Obezitologie & bariatrie 2020

    Celostátní konference Obezitologie & bariatrie 2019 se bude konat 12.- 13. 11. 2020 v Olomouci- viz Akce.

  • Volby výboru ČOS

    16.11.2018 proběhly v rámci shromáždění členů volby výboru a revizní komise ČOS, výboru Sekce bariatrické a metabolické chirurgie a výboru sekce pediatrické obezitologie. Na jednání výboru ČOS 17.12.2018 byl předsedou ČOS zvolen prof. Martin Haluzík, místopředsedou prof. Martin Fried a vědeckým sekretářem dr. Petr Sucharda.