Sekce

Sekce nutričních terapeutů

Sekce nutričních terapeutů při České obezitologické společnosti ČLS JEP byla založena dne 10. 11. 2017 v průběhu konference Obezitologie a bariatrie 2017 v Mikulově.

Důvody k založení sekce a cíle sekce

 • potřeba setkávání nutričních terapeutů věnujících se nutriční péči o pacienty s obezitou
 • komunikace a spolupráce s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie
 • potřeba jednotného přístupu odborné veřejnosti k redukčním dietám
 • příprava doporučení pro redukční diety u obézních pacientů s komorbiditami
 • příprava doporučení pro nutriční přípravu pacienta na bariatrickou operaci
 • příprava doporučení pro stravování pacientů po bariatrické operaci
 • komunikace s médii a vyjadřování se k moderním dietám v souladu se zásadami evidence based medicine

Členství

 • podmínkou členství je odbornost nutriční terapeut dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti
 • v případě zájmu o členství v sekci kontaktujte e-mailem Mgr. Anetu Sadílkovou

Vedení sekce

 • Mgr. Aneta Sadílková - III. interní klinika, klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Mgr. Bc. Martina Daňková - III. interní klinika a Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Mgr. Nikola Prokešová - II. interní klinika, Obezitologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Kontaktny

Mgr. Aneta Sadílková
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
Tel.: +420 777 715 631
E-mail: aneta.sadilkova@vstj.cz