Sekce

Psychologická sekce

Poslání

 • cílem naší sekce je vytvoření společného fóra klinických psychologů, psychoterapeutů a ostatních odborníků, kteří se zajímají o problematiku obezity.
 • základním programem tohoto fóra je důkladné zmapování možností léčby obezity psychologickými prostředky a následné hledání efektivních postupů, jak tyto poznatky uplatnit v praxi.
 • v rámci naší činnosti plánujeme organizaci a realizaci vzdělávacích programů s tématem psychologické péče v obezitologii a bariatrii.
 • perspektivně plánujeme zařazení kurzů s psychologickou tématikou v obezitologii do systému postgraduálního vzdělávání.

Možnosti psychologické intervence v terapii obezity

 • psychologické poradenství (motivace, režim, zátěžová situace apod.)
 • systematická psychoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • cílené vyšetření před bariatrickým výkonem
 • kontroly po bariatrickém výkonu

Členství

 • řádným členem sekce se může stát psycholog – člen ČOS se zájmem o problematiku obezity.
 • současně zveme všechny odborníky se zájmem o danou problematiku a chutí zapojit se do činnosti sekce

Akce

 • členové sekce se pravidelně scházejí na pracovních setkáních.

Kontakty

Odkazy

Ke stažení