Sekce

Psychologická sekce

Poslání

 • cílem naší sekce je vytvoření společného fóra klinických psychologů, psychoterapeutů a ostatních odborníků, kteří se zajímají o problematiku obezity.
 • základním programem tohoto fóra je důkladné zmapování možností léčby obezity psychologickými prostředky a následné hledání efektivních postupů, jak tyto poznatky uplatnit v praxi.
 • v rámci naší činnosti plánujeme organizaci a realizaci vzdělávacích programů s tématem psychologické péče v obezitologii a bariatrii.
 • perspektivně plánujeme zařazení kurzů s psychologickou tématikou v obezitologii do systému postgraduálního vzdělávání.

Možnosti psychologické intervence v terapii obezity

 • psychologické poradenství (motivace, režim, zátěžová situace apod.)
 • systematická psychoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • cílené vyšetření před bariatrickým výkonem
 • kontroly po bariatrickém výkonu

Členství

 • řádným členem sekce se může stát psycholog – člen ČOS se zájmem o problematiku obezity.
 • současně zveme všechny odborníky se zájmem o danou problematiku a chutí zapojit se do činnosti sekce

Akce

 • členové sekce se pravidelně scházejí na pracovních setkáních.
 • K Evropskému dni obezity bylo natočeno video

Kontakty

Odkazy

Pracoviště klinické psychologie (11)

OB klinika, a.s.

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch - pracoviště klinické obezitologie

Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Telefon: Tel.: 255 725 111, 255 725 110

E-mail: info [zavinac] obklinika.cz

E-mail 2: Jitka.Herlesova [zavinac] obkl…

Web: www.obklinika.cz

Web 2: www.obklinika.cz/cs/…

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Bc. Karel Riegel
Mgr. Barbora Pešková
Mgr. Markéta Kubinová

Fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2

Telefon: 224 966 361

E-mail: karel.riegel[zavinac]vfn.cz

Endokrinologický ústav

PhDr. Martin Wagenknecht

Praha 1, Národní 8

Telefon: 224 905 200

E-mail: mwagenknecht [zavinac] endo.cz

Web: web2.endo.cz/cz/inde…

IKEM Praha, centrum diabetologie

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Telefon: 26136 2217

E-mail: tahr [zavinac] medicon.cz

Web: www.ikem.cz/www?doci…

Obezitologické centrum FN u sv. Anny, odd.klinické psychologie

Mgr. Ivana Rosi

Pekařská 53, 656 91 Brno

Telefon: 543 182 393

E-mail: ivana.rosi [zavinac] fnusa.cz

Web: www.fnusa.cz/klinika…

STOB (STop OBezitě)

PhDr.Iva Málková

Poljanovova 3158, Praha 4, 143 00

Telefon: +420608834816

E-mail: malkova [zavinac] stob.cz

Web: www.stob.cz

Web 2: www.stobklub.cz

Ústřední vojenská nemocnice

Mgr. Barbora Ottová

U vojenské nemocnice 1, Praha 6

Telefon: 973 203 469

E-mail: barbora.ottova[zavinac]uvn.cz

Web: www.uvn.cz/index.php…

Klinické centrum ISCARE

Mgr. Denisa Schücková
Mgr.Veronika Staňková

Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7

Telefon: 800 203 233

Telefon 2: 234 770 261

E-mail: schuckova [zavinac] iscare.cz

E-mail 2: stankova [zavinac] iscare.cz

Web: www.iscare.cz/psycho…

GPK 1. LF a VFN

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

Apolinářská 18, Praha 2

Telefon: 224 967 430

E-mail: sarka.slaba[zavinac]vfn.cz

Dětská léčebna Křetín

PhDr. Veronika Novotná

Křetín 12

Telefon: 516 470 000

Telefon 2: 727 969 569

E-mail: kretin[zavinac]detskelecebny.cz

Nemocnice Prostějov

Mgr. Daniela Dudová

Mathonova 1
Prostějov

Telefon: 582 315 276