email@obesitas.cz

Sekce nutričních terapeutů

Poslání

Posláním sekce je soustavně vytvářet podmínky pro poskytování kvalitní nutriční péče pacientům s obezitou a komorbiditami v rámci konzervativní terapie obezity i v oblasti bariatricko-metabolické chirurgie.

Naše vize a cíle

 • Zajišťovat platformu pro setkání nutričních terapeutů věnujících se nutriční péči o pacienty s obezitou.
 • Komunikovat a spolupracovat s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie.
 • Zajistit jednotný přístup odborné veřejnosti k redukčním dietám.
 • Připravovat doporučení pro redukční diety u obézních pacientů s komorbiditami.
 • Připravovat doporučení pro nutriční přípravu pacientů na bariatrickou operaci a doporučení pro jejich stravování po ní.
 • Komunikovat s médii a vyjadřovat se k moderním dietám v souladu se zásadami evidence based medicine.
Stát se členem

Vedení

Mgr. Aneta Sadílková

Mgr. Aneta Sadílková

Předseda
3. interní klinika 
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
Tel.: +420 777 715 631
E-mail:  aneta.sadilkova@vfn.cz

Členové výboru

Mgr. Bc. Martina Karbanová

Místopředseda
Ústav ochrany a podpory zdraví,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Nikola Prokešová

II. interní klinika,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno

Kontakty

Mgr. Aneta Sadílková

Mgr. Aneta Sadílková

Předseda
3. interní klinika 
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
Tel.: +420 777 715 631
E-mail:  aneta.sadilkova@vfn.cz

Členství

Podmínkami členství je získání odbornosti „nutriční terapeut" dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Sekce nutričních terapeutů.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Sekce nutričních terapeutů.

Stát se členem

Možnosti intervence prováděné nutričním terapeutem v terapii obezity

 • Komplexní vyhodnocení nutričního stavu i za pomoci laboratorních vyšetření, včetně specializovaných postupů a indirektní kalorimetrie.
 • Sestavení nutričního plánu pacienta dle věku a zdravotního stavu.
 • Nutriční edukace pacienta a jeho rodinných příslušníků o zásadách správné a léčebné výživy.
 • Poskytování individualizovaného poradenství v oblasti stravovacího režimu v rámci konzervativní terapie obezity.
 • Poskytování individualizovaného poradenství v oblasti stravovacího režimu po zákroku bariatricko-metabolické chirurgie.
 • Doporučení výživových doplňků a speciálních forem výživy podle individuálního nutričního stavu jedince a specifik dané věkové kategorie a onemocnění.
 • Sledování efektu stanovené nutriční podpory, propočet nutriční bilance a doporučení případných změn lékaři.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

21 října

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

Zobrazit

23 října

Den zdraví pro obézní

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

Zobrazit

31 prosince

Obezitologie a bariatrie 2021

25.-26.11.2021 (dle situace - Olomouc nebo on-line)
Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace z oblasti nutriční edukace