email@obesitas.cz

Sekce nutričních terapeutů

Poslání

Posláním sekce je soustavně vytvářet podmínky pro poskytování kvalitní nutriční péče pacientům s obezitou a komorbiditami v rámci konzervativní terapie obezity i v oblasti bariatricko-metabolické chirurgie.

Naše vize a cíle

 • Zajišťovat platformu pro setkání nutričních terapeutů věnujících se nutriční péči o pacienty s obezitou.
 • Komunikovat a spolupracovat s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie.
 • Zajistit jednotný přístup odborné veřejnosti k redukčním dietám.
 • Připravovat doporučení pro redukční diety u obézních pacientů s komorbiditami.
 • Připravovat doporučení pro nutriční přípravu pacientů na bariatrickou operaci a doporučení pro jejich stravování po ní.
 • Komunikovat s médii a vyjadřovat se k moderním dietám v souladu se zásadami evidence based medicine.
Stát se členem

Vedení

Členové výboru

Kontakty

Členství

Podmínkami členství je získání odbornosti „nutriční terapeut" dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Sekce nutričních terapeutů.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Sekce nutričních terapeutů.

Stát se členem

Možnosti intervence prováděné nutričním terapeutem v terapii obezity

 • Komplexní vyhodnocení nutričního stavu i za pomoci laboratorních vyšetření, včetně specializovaných postupů a indirektní kalorimetrie.
 • Sestavení nutričního plánu pacienta dle věku a zdravotního stavu.
 • Nutriční edukace pacienta a jeho rodinných příslušníků o zásadách správné a léčebné výživy.
 • Poskytování individualizovaného poradenství v oblasti stravovacího režimu v rámci konzervativní terapie obezity.
 • Poskytování individualizovaného poradenství v oblasti stravovacího režimu po zákroku bariatricko-metabolické chirurgie.
 • Doporučení výživových doplňků a speciálních forem výživy podle individuálního nutričního stavu jedince a specifik dané věkové kategorie a onemocnění.
 • Sledování efektu stanovené nutriční podpory, propočet nutriční bilance a doporučení případných změn lékaři.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

17 května

30th European Congress on Obesity

30th European Congress on Obesity, 17.5. - 20.5.2023, The Convention Centre Dublin, Dublin, Irsko

Zobrazit

30 srpna

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress, 30.8. – 1.9.2023, Neapol, Itálie

Zobrazit

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace z oblasti nutriční edukace