email@obesitas.cz

Oborové akce


21. října 2021 | Oborové akce

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

více o akci

23. října 2021 | Oborové akce

Den zdraví pro obézní

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

více o akci

31. prosince 2021 | Oborové akce

Obezitologie a bariatrie 2021

25.-26.11.2021 (dle situace - Olomouc nebo on-line)
Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

více o akci