email@obesitas.cz

Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

Cílem Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie (BS), dále jen sekce, je poskytování komplexní péče o pacienty s vyšším stupněm obezity v oblasti bariatricko-metabolické chirurgie.

Naše vize a cíle

 • Zajišťovat vysokou úroveň poskytování chirurgické léčby pacientů s obezitou a metabolickými chorobami.
 • Zajišťovat setkávání bariatrických chirurgů a členů multidisciplinárních týmů věnujících se péči o pacienty s obezitou.
 • Komunikovat a spolupracovat s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie.
 • Zajišťovat jednotný přístup odborné veřejnosti k bariatrické a metabolické chirurgii.
 • Zhodnocovat a přidělovat statut bariatrického centra a pracoviště dle dodané dokumentace.
 • Přednáškové aktivity na české a mezinárodní úrovni.
 • Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a kanceláří pojistitelů.
 • Komunikovat s médii a vyjadřovat se k možnostem bariatrické a metabolické léčby v souladu se zásadami evidence based medicine.
Stát se členem

Vedení

Členové výboru

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Předsedkyně revizní komise

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail: petra.sramkova@obklinika.cz

Kontakty

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Sekretář
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail:  petra.sramkova@obklinika.cz

Členství

Podmínkou členství je členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti a do poznámky uveďte Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie (BS) – pro sekci v rámci České obezitologické společnosti zvolte kód 95002, pro sekci v rámci České chirurgické společnosti pak kód 1908.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie.

Stát se členem

Možnosti bariatrické a metabolické chirurgie v terapii obezity

 • Komplexní zhodnocení zdravotního stavu obézního pacienta, včetně posouzení multidisciplinárním týmem v rámci bariatrických center a zhodnocení indikace o operaci.
 • Možnost výběru celého portfolia operačních výkonů dle mezinárodních doporučení (adjustabilní gastrická bandáž, rukávová resekce žaludku – sleeve, gastrická plikace, gastrický bypass, biliopankreatická diverze, parciální jejunální diverze). Operační metody k dispozici dle pracoviště.
 • Předoperační vyšetření multidisciplinárním týmem a následná dispenzarizace (dlouhodobé sledování všech pacientů po bariatrickém zákroku).
 • Sledování eventuálních nutričních deficitů po bariatrické operaci.
 • Re-operace a řešení komplikací po bariatrické operaci.
 • Konzultační činnost po bariatrické operaci.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

17 května

30th European Congress on Obesity

30th European Congress on Obesity, 17.5. - 20.5.2023, The Convention Centre Dublin, Dublin, Irsko

Zobrazit

30 srpna

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress, 30.8. – 1.9.2023, Neapol, Itálie

Zobrazit

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

 • Banding klub
  Neformální setkávání pacientů po bariatrických výkonech s těmi, kteří se na bariatrický výkon teprve chystají
 • Moje léčba obezity
  Edukační webové stránky shrnující základní informace z oblasti bariatrické a metabolické chirurgie.