email@obesitas.cz

Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

Cílem Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie (BS), dále jen sekce, je poskytování komplexní péče o pacienty s vyšším stupněm obezity v oblasti bariatricko-metabolické chirurgie.

Naše vize a cíle

 • Zajišťovat vysokou úroveň poskytování chirurgické léčby pacientů s obezitou a metabolickými chorobami.
 • Zajišťovat setkávání bariatrických chirurgů a členů multidisciplinárních týmů věnujících se péči o pacienty s obezitou.
 • Komunikovat a spolupracovat s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie.
 • Zajišťovat jednotný přístup odborné veřejnosti k bariatrické a metabolické chirurgii.
 • Zhodnocovat a přidělovat statut bariatrického centra a pracoviště dle dodané dokumentace.
 • Přednáškové aktivity na české a mezinárodní úrovni.
 • Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a kanceláří pojistitelů.
 • Komunikovat s médii a vyjadřovat se k možnostem bariatrické a metabolické léčby v souladu se zásadami evidence based medicine.
Stát se členem

Vedení

Členové výboru

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Předsedkyně revizní komise

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail: petra.sramkova@obklinika.cz

Kontakty

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Sekretář
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail:  petra.sramkova@obklinika.cz

Členství

Podmínkou členství je členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti a do poznámky uveďte Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie (BS) – pro sekci v rámci České obezitologické společnosti zvolte kód 95002, pro sekci v rámci České chirurgické společnosti pak kód 1908.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie.

Stát se členem

Možnosti bariatrické a metabolické chirurgie v terapii obezity

 • Komplexní zhodnocení zdravotního stavu obézního pacienta, včetně posouzení multidisciplinárním týmem v rámci bariatrických center a zhodnocení indikace o operaci.
 • Možnost výběru celého portfolia operačních výkonů dle mezinárodních doporučení (adjustabilní gastrická bandáž, rukávová resekce žaludku – sleeve, gastrická plikace, gastrický bypass, biliopankreatická diverze, parciální jejunální diverze). Operační metody k dispozici dle pracoviště.
 • Předoperační vyšetření multidisciplinárním týmem a následná dispenzarizace (dlouhodobé sledování všech pacientů po bariatrickém zákroku).
 • Sledování eventuálních nutričních deficitů po bariatrické operaci.
 • Re-operace a řešení komplikací po bariatrické operaci.
 • Konzultační činnost po bariatrické operaci.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

Mohlo by vás zajímat

 • Banding klub
  Neformální setkávání pacientů po bariatrických výkonech s těmi, kteří se na bariatrický výkon teprve chystají
 • Moje léčba obezity
  Edukační webové stránky shrnující základní informace z oblasti bariatrické a metabolické chirurgie.