email@obesitas.cz

Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

Cílem Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie (BS), dále jen sekce, je poskytování komplexní péče o pacienty s vyšším stupněm obezity v oblasti bariatricko-metabolické chirurgie.

Naše vize a cíle

 • Zajišťovat vysokou úroveň poskytování chirurgické léčby pacientů s obezitou a metabolickými chorobami.
 • Zajišťovat setkávání bariatrických chirurgů a členů multidisciplinárních týmů věnujících se péči o pacienty s obezitou.
 • Komunikovat a spolupracovat s lékaři i nelékařskými zdravotnickými pracovníky na poli obezitologie.
 • Zajišťovat jednotný přístup odborné veřejnosti k bariatrické a metabolické chirurgii.
 • Zhodnocovat a přidělovat statut bariatrického centra a pracoviště dle dodané dokumentace.
 • Přednáškové aktivity na české a mezinárodní úrovni.
 • Spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a kanceláří pojistitelů.
 • Komunikovat s médii a vyjadřovat se k možnostem bariatrické a metabolické léčby v souladu se zásadami evidence based medicine.
Stát se členem

Vedení

MUDr. Martin Hrubý

MUDr. Martin Hrubý

Předseda
Chirurgické oddělení,
Nemocnice Turnov, Turnov, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec

Členové výboru

MUDr. Petra Šrámková

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail: petra.sramkova@obklinika.cz

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický CSc.

Chirurgická klinika,
2. LF UK a ÚVN, Praha

MUDr. Michael Vraný

Chirurgické oddělení,
Nemocnice Na Františku, Praha

Kontakty

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Sekretář
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail:  petra.sramkova@obklinika.cz

Členství

Podmínkou členství je členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti, nebo v České chirurgické společnosti a do poznámky uveďte Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie (BS) – pro sekci v rámci České obezitologické společnosti zvolte kód 95002, pro sekci v rámci České chirurgické společnosti pak kód 1908.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie.

Stát se členem

Možnosti bariatrické a metabolické chirurgie v terapii obezity

 • Komplexní zhodnocení zdravotního stavu obézního pacienta, včetně posouzení multidisciplinárním týmem v rámci bariatrických center a zhodnocení indikace o operaci.
 • Možnost výběru celého portfolia operačních výkonů dle mezinárodních doporučení (adjustabilní gastrická bandáž, rukávová resekce žaludku – sleeve, gastrická plikace, gastrický bypass, biliopankreatická diverze, parciální jejunální diverze). Operační metody k dispozici dle pracoviště.
 • Předoperační vyšetření multidisciplinárním týmem a následná dispenzarizace (dlouhodobé sledování všech pacientů po bariatrickém zákroku).
 • Sledování eventuálních nutričních deficitů po bariatrické operaci.
 • Re-operace a řešení komplikací po bariatrické operaci.
 • Konzultační činnost po bariatrické operaci.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

21 října

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

Zobrazit

23 října

Den zdraví pro obézní

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

Zobrazit

31 prosince

Obezitologie a bariatrie 2021

25.-26.11.2021 (dle situace - Olomouc nebo on-line)
Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

 • Banding klub
  Neformální setkávání pacientů po bariatrických výkonech s těmi, kteří se na bariatrický výkon teprve chystají
 • Moje léčba obezity
  Edukační webové stránky shrnující základní informace z oblasti bariatrické a metabolické chirurgie.