email@obesitas.cz

Obezitologie a bariatrie 2021

Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

Více informací na www.ob2021.cz..
Kalendář akcí

21 října

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

Zobrazit

23 října

Den zdraví

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

Zobrazit

04 listopadu

9th Congress of the IFSO-EC v Praze

9th Congress of the IFSO-EC: 4.-6.11. 2021, https://www.ifso-ec2021.com

Zobrazit