email@obesitas.cz

Obezitologie a bariatrie 2021

Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester

Více informací na www.ob2021.cz.
Kalendář akcí

03 listopadu

Celostátní konference Obezitologie & bariatrie 2022, 3.-4. listopadu 2022, Hotel Flora, Olomouc

Zobrazit