email@obesitas.cz

Obezitologie a bariatrie 2021

Celostátní konference pořádaná Českou obezitologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester
Kalendář akcí

10 května

28th European Congress on Obesity

10.–13. 5. 2021, on-line
Evropský obezitologický kongres pořádaný Evropskou asociací pro studium obezity. Program bude zaměřen na 4 oblasti, a to základní vědu, dětskou obezitu a obezitu v dospívání, behaviorální a veřejné zdraví a management a intervenci

Zobrazit

21 října

3. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

21.–22. 10. 2021, bude upřesněno
Kongres s mezinárodní účastí pořádaný Slovenskou obezitologickou asociací

Zobrazit

23 října

Den zdraví pro obézní

23. 10. 2021, Akce společnosti STOB určená pro širokou veřejnost

Zobrazit